Oferty pracy

W tej sekcji znajdziesz aktualne oferty pracy w Sądzie Okręgowym w Warszawie oraz informacje o statusie procesu rekrutacji. Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią oferty, która zawiera m.in. informacje o miejscu i sposobie złożenia aplikacji oraz o terminie ogłoszenia listy kandydatów, którzy zakwalifikowali się do II etapu rekrutacji.

Przypominamy!
Wszystkie oświadczenia dołączane do aplikacji muszą być własnoręcznie podpisane. Listę niezbędnych dokumentów i oświadczeń w przypadku aplikowania na poszczególne stanowiska znajdziesz w sekcji proces rekrutacji